Professionele HR met competentiemanagement

Een professionele HR-structuur voor gemotiveerde medewerkers en betere resultaten. Met competentiemanagement leggen jullie de basis.

Tijd voor verandering

Staat jullie organisatie voor veranderingen doordat bijvoorbeeld:

 • Jullie klanten nieuwe of andere verwachtingen stellen?
 • Jullie organisch gegroeid zijn en nu structuur nodig hebben?
 • Eén of meer sleutelfiguren wegvallen door pensioen of ontslag?
 • Jullie er niet altijd in slagen om de juiste mensen aan te werven?
 • Jullie mensen onvoldoende gemotiveerd zijn, er veel verloop is, …

Dan hebben jullie geen quick fixes nodig. Wel een professionele HR-structuur met als rode draad heldere competentieprofielen voor elke functie of rol. Daarop stemmen jullie dan alle processen m.b.t. aanwerving, opleiding, begeleiding, groeigesprekken, loonbeleid enz. af.

Boek deze resultaten met een professionele HR-structuur:

 • Betrokken, gemotiveerde medewerkers
 • Vlotte samenwerking en dus betere resultaten
 • Minder verloop en proactieve burn-outpreventie
 • Rust en helderheid in jullie organisatie

In 9 stappen naar competentiemanagement

 1. Jullie leidinggevenden ontdekken de meerwaarde van competentiemanagement, zodat zij er mee hun schouders onder zetten. Een sleutel tot succes!
 2. Visie, missie, waarden, takenpakketten enz.: wat is al aanwezig binnen jullie organisatie, wat is nog geldig en waarop bouwen we verder?
 3. Jullie stuurgroep krijgt een voorstel van aanpak en ik overleg met hen over hoe we precies te werk gaan. Het resultaat? Een gedetailleerd actieplan.
 4. Tijdens de kick-off ontdekken alle betrokken medewerkers wat competentiemanagement voor hen betekent, hoe we tewerk gaan en wat we van hen verwachten.
 5. In workshops vertalen we de missie van jullie organisatie naar competenties (waarden) die gelden voor alle medewerkers, daarna bepaal ik – in overleg met jullie mensen – voor elke functie welke kennis en gedrag nodig zijn.
 6. Met de stuurgroep werken we een systeem uit om de competentieprofielen te integreren in aanwervings- en groeigesprekken. Ik ondersteun de leidinggevenden hierin.
 7. Na de groeigesprekken lijsten we de noden van jullie medewerkers op en vertalen we die naar een actieplan. Het doel? Meer jobtevredenheid en betere resultaten.
 8. We verankeren de competentieprofielen in jullie HR-processen, wie neemt wat in de toekomst op zich en wie volgt op.
 9. Optioneel begeleid ik jullie leidinggevenden naar coachend leiderschap. Zo ontstaat er een open feedbackcultuur die groei, betrokkenheid en motivatie stimuleert.

Mijn klanten kiezen voor:

 • Een expert | Ik hanteer een bewezen aanpak en bouw intussen op +10 jaar ervaring bij tal van organisaties en bedrijven.
 • Blijvende resultaten | Win tijd en vermijd dat jullie competentiemanagement op de lange baan wordt geschoven en jullie kansen missen. Ik ontlast jullie en veranker competentiemanagement blijvend in jullie organisatie.
 • Draagvlak | Ik weet hoe je leidinggevenden en medewerkers motiveert om mee te werken aan competentiemanagement, zodat het nadien niet in een schuif belandt. Jullie gaan ermee aan de slag en plukken er de vruchten van.
 • Brede kijk | Door mijn loopbaanbegeleiding en stress- en burn-outcoaching voed ik mijn kennis over competentiemanagement. Ik hoor waar mensen tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Met die kennis motiveer en begeleid ik jullie beter.
 • Managementervaring | Vanuit een jarenlange ervaring als leidinggevende denk ik vlot mee met jullie management. Waar nodig neem ik op een natuurlijke manier een trekkersrol op. Zo gaan we vooruit en boeken jullie sneller resultaten.

Contacteer mij voor een vrijblijvend gesprek

Bel +32 490 58 77 01 of Contacteer mij