Coachend leiderschap: naar een feedbackcultuur

Gebrek aan feedback leidt tot misverstanden, demotivatie en een hoger verloop. Coachend leiderschap keert het tij, voorkomt problemen en verbetert de werksfeer.

Worstelen jullie leidinggevenden met feedback?

Dan zijn de redenen vaak divers: ‘Ik wil geen ruzie in het team’, bijvoorbeeld. Of: ‘Daar heb ik geen tijd voor.’ Of nog: ‘Ik was er niet bij toen x gebeurde, dus kan ik er niets over zeggen.’ En de klassieker: ‘Mijn team weet dat het prima bezig is.’

Jammer, want dat gebrek aan feedback blijft niet zonder gevolgen:

 • Sommige medewerkers raken gedemotiveerd en laten steken vallen. Anderen lopen zichzelf net voorbij om toch maar aandacht te krijgen, met risico op burn-out. Een derde groep geeft het op en verlaat de organisatie.
 • Kleine irritaties en misverstanden stapelen zich op, waardoor de leidinggevende een foutief beeld krijgt van een teamlid of vice versa. Niet zelden loopt de werkrelatie zo onherstelbare schade op.
 • Blijft feedback uit, dan ontstaat een cultuur waarin niemand nog durft zeggen wat er leeft. Dat ondermijnt de werksfeer: de fun gaat eruit, collegialiteit keldert en het wordt ieder voor zich.

Kan het anders? Zeker. Dit is coachend leiderschap:

 • Leidinggevenden weten hoe ze feedback voorbereiden en geven die dus vaker. Zo trainen ze hun ‘feedbackspier’ en verbetert de verstandhouding in teams.
 • Teamleden en leidinggevenden krijgen regelmatig feedback. Daardoor voelen ze zich zelfzekerder, wat zorgt voor groei en meer ontspanning in hun job en werkrelaties.
 • Als feedback deel uitmaakt van de cultuur, zeggen teamleiders en -leden wat er scheelt en pakken ze problemen aan als die nog klein en eenvoudig oplosbaar zijn.
 • Met coachend leiderschap doen leidinggevenden onbewust aan burn-outpreventie. Gebrek aan waardering is immers oorzaak nr. 1 van de burn-outpandemie.
 • Leidinggevenden ervaren de waarde van feedback en maken er bewust tijd voor, ook in drukke periodes. De bonus? Die reflex nemen ze mee naar hun relatie en gezin.

Klinkt coachend leiderschap te mooi om waar te zijn? Niet voor deze klanten:

Zo begeleid ik jullie naar coachend leiderschap

 1. Welke rol speelt feedback nu? Wat werkt, wat kan beter? Op welke resultaten mikken jullie? Samen stellen we gerichte vragen op die jullie uitsturen naar deelnemers. Het doel? Weten wat er leeft en inspelen op verwachtingen voor maximaal resultaat.
 2. Optioneel maken we eerst competentieprofielen op, waarbij ik in overleg met jullie leidinggevenden bekijk welke kennis en gedrag nodig zijn voor hun rol. Of we starten een traject om hun zelfkennis te verhogen.
 3. Ik verwerk alle antwoorden en stem daar het traject op af. Sowieso overloop ik het traject eerst met de HR-verantwoordelijke en hou ik rekening met jullie input.
 4. Start! Ik zoek meteen verbinding met de deelnemer(s) en neem die op sleeptouw. Daarbij hou ik de vinger aan de pols: wat leeft er, waar is er nood aan en hoe stuur ik tussentijds bij zodat ze stappen vooruit blijven zetten?
 5. Het traject bevat steeds een reflectiemoment en persoonlijk actieplan. Jullie krijgen tips om deelnemers op te volgen zodat ze er zeker mee aan de slag gaan. In de opvolgsessies check ik wat goed gaat en waar groei mogelijk is.

Elk traject is 100% op maat van jullie organisatie en uitdagingen. Teamtraining, individuele coaching of een combinatie van beide: samen vinden we de aanpak die voor jullie werkt.

Mijn klanten kiezen voor:

 • Blijvende resultaten | Tools en inzichten waarmee jullie mensen zelf verder kunnen, daar ga ik voor. Mijn aanpak is sterk resultaatgericht, met ruimte voor emoties. Daarom boeken mijn klanten langetermijnresultaten, voorbij de quick fixes.
 • Mijn expertise in competentiemanagement | Willen jullie leidinggevenden versterken in hun rol? Dan help ik jullie graag om die helder te maken waar nodig. Zo weten mensen wat jullie verwachten en krijgen jullie houvast voor aanwervingen en evaluaties.
 • Burn-outpreventie | Als stress- en burn-outcoach ben ik attent op risicofactoren voor burn-out en pik ik signalen meteen op. Ik verwerk die in trajecten, geef tips voor meer veerkracht en maak leidinggevenden attent op hun voorbeeldrol.
 • Hoge maturiteit | Ik bouw op 7 jaar managementervaring bij Bright Plus (het vroegere Secretary Plus), waar ik tal van topopleidingen volgde. Als onderneemster geef ik vandaag leiding aan een team freelancers en blijf ik mijn inzichten verrijken.

Contacteer mij voor een vrijblijvend gesprek

Bel +32 490 58 77 01 of Contacteer mij